KULTURNÍ AKCE

V hotelovém, kongresovém, sportovním a turistickém areálu se pořádají různé kulturní a společenské akce dle harmonogramu sestaveného na začátku roku
a aktuálně uvedeného na internetových stránkách. K nejvýznamnějším patří Soutěž Superkrás, dále relaxační víkendy,
ples, silvestrovská oslava, pálení čarodějnic, zabijačkové hody, dětský den a mnoho dalších.

Firemní večírky, rauty

– dle požadavků klienta uspořádáme firemní večírek s bohatým rautem a zajistíme celovečerní program,
např. disco, karaoke, živou hudbu, taneční vystoupení, V.I.P. umělce a jiné.

Rodinné oslavy, svatby, promoce

– neopakovatelné oslavy, které v našem hotelovém komplexu můžete prožít, nemusíte strávit jen u slavnostní tabule,
ale i v netradičních prostorách u bazénu, táborového ohně, na hřišti, … Servis profesionálních služeb ponechte na nás
a vy užívejte příjemné chvíle v kruhu přátel a blízkých.

Kulturní akce    
Kulturní akce    
Kulturní akce

Fotogalerie významných osobností, které navštívily kulturní akce v hotelovém komplexu Avalanche.

Soutěž Superkrás

Cílem tohoto mezinárodního festivalu národních, kulturních a cestovních zajímavostí je především:

1. Vytvoření nové mezinárodní tradice při spolupráci v cestovním ruchu a kulturní spolupráci
2. Rozvoj turistického ruchu a příhraniční spolupráce zúčastněných zemí
3. Sbližování a představování kulturních tradic zemí
4. Překonávání vzniklých bariér, vznikajících při tendencích individualismu, při přechodu zemí
k tržnímu hospodářství a řešení problematických etap novodobého vývoje
5. Zabezpečení široké informovanosti prostřednictvím webových stránek, mezinárodních serverů,
národních serverů a cestovních informačních kanceláří
6. Zapojení dětí a mládeže do procesů integrace sousedních zemí maximálně poučnou a poutavou
formou

HISTORICKÉ PAMÁTKY A PŘÍRODNÍ ZAJÍMAVOSTI

Jen v tomto ročníku bude mezinárodně představeno 17 historických památek a přírodních monumentů
a další 4 zajímavosti cestovního ruchu. Jedinečné propagační materiály budou zpracovány:

A) pro centrální web SOUTĚŽE SUPERKRÁS
B) dále budou vycházet každým rokem i knižně
C) budou nabízeny cestovním kancelářím, informačním střediskům a dalším subjektům zabezpečujícím prezentaci krajin a rozvoj
cestovního ruchu.

SPOLEČENSKÝ A MEDIÁLNÍ ZÁJEM

Výsledky sledovanosti a podpory minulých dvou ročníků jsou vysoké a máme právo se domnívat, že daný projekt významně pomůže
v prohlubování spolupráce mezi příhraničními regiony zúčastněných zemí, ale i při sbližování kultury a navazování společenské,
obchdní spolupráce mezi vzdálenějšími zeměmi (Maďarsko). A zcela nepokrytě jedním ze zásadních mott organizování celé akce je
rozvoj turistického ruchu mezi jednotlivými zeměmi, ale i vně směrem k ostatním potencionálním turistům.

KULTURNÍ ZAPOJENÍ JUNIORSKÉ MLÁDEŽE V KULTURNÍM FESTIVALU SUPERKRÁS

Soutěžící jsou podstatou celého projektu a je třeba jejich účast a jejich aktivitu na celém projektu motivovat z hlediska hmotně právního i
z hlediska duševního, ale také z hlediska módních zvyklostí našich dětí a mládeže. Každý soutěžící naváže kontakty se zajímavými lidmi
v oblasti kultury, sportu, politiky, ale i reklamy, informačních technologií.

V rámci projektu Manager Soutěže Superkrás má možnost navázat spolupráci s představiteli národních týmů, mezinárodní komise, ale i s centrálním
zázemím kongresovým, sportovním a kulturním hotelovým komplexe Avalanche může se podílet na společenských, humanitárních a kulturních akcích.

Realizovat své dovednosti, které získává ve svém volném čase nebo čase organizovaném středními a vysokými školami. Každý soutěžící má
možnost poznat a prezentovat národní tradice a kulturu své země.

V neposlední řadě je potřeba zmínit také hmotně právní pobídky, bez které by soutěž nebyla tolik napínavá a zajímavá, kdy všichni
soutěžící získávají v průběhu zajímavé ceny, ale soutěžící, kteří uspěli, získávají samozřejmě nejhodnotnější ceny, jako zahraniční
zájezdy, motocykly, týdenní pokazy městečka Avalanche na zimní i letní turistiku a celou řadu více než třiceti darů a dárků zúčastněných
organizací.
V dalších ročnících se zapojení soutěžící mohou podílet na organizaci, na vytváření budoucnosti celé Soutěže Superkrás a k tomu jsou polo
ženy veškeré základy.

RESUMÉ

Kulturní festival národních tradic, historie a zajímavostí cestovního ruchu zemí Visegrádské čtyřky. Představení krásy přírody
v mezinárodním klání České, Polské Maďarské a Slovenské Republiky. Kulturní, historické a turistické zajímavosti, národní tradice
v doprovodu dovedností dětí a mládeže zemí Visegrádské čtyřky. To je hlavní preambule Soutěže Superkrás.

Soutěž Superkrás    
Soutěž Superkrás    
Soutěž Superkrás

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Soutěž Superkrás je kulturním festivalem zájmových souborů a sestavených národních družstev, prostřednictvím kterých jednotlivé země představují:

– své tradice
– historii
– dochované památky
– monumenty přírodních krás
– obecně zajímavosti cestovního ruchu.

Národní tradice ve spojení s dovednostmi mladých lidí a přírodní a historické pamětihodnosti ve spojení se soutěžícími, zajišťují
punc originality a zájem veřejnosti a médií o toto výjimečné pojetí prezentace.

V rámci Prezentační části, v níž je představována zejména kultura dané země a její tradice. V rámci festivalu vystupují nejen děti
a mládež, kteří předvádějí své dovednosti převážně ve sféře umělecké, ale součástí festivalu je i představení národních profesionálních umělců.

V Soutěžní části pak mezi sebou soupeří národní družstva sestavená mezinárodní komisí, která vybírá po 4 soutěžících
z 12 postupujících z národních výběrových kol Polské, Slovenském Maďarské a České republiky. Tedy celkem soutěží 4
národní družstva tvořená 4 vybranými soutěžícími. Jejím cílem je představit historické památky, přírodní monumenty
zemí a zajímavosti cestovního ruchu.

ZÁKLADNÍ TEZE KULTURNÍHO FESTIVALU NÁRODNÍCH TRADIC
A CESTOVNÍHO RUCHU

Základní myšlenkou prolínající se celým festivalem a soutěžemi je zapojení dětí a mládeže do procesu integrace v sousedních zemí
a to maximálně poučnou poutavou formou.

• Cílem tohoto mezinárodního festivalu národních, kulturních a turistických zajímavostí je především
vytvořit nové mezinárodní tradice spolupráce v cestovním ruchu a kultuře.
• Dalším neméně důležitým cílem je rozvoj turistického ruchu a příhraniční spolupráce zúčastněných
zemí.
• V rámci Soutěže Superkrás dochází ke sbližování a představování kulturních tradic zemí
a překonávání vzniklých bariér.

www.soutezsuperkras.com

Similar Posts